Podaljšano bivanje učencev v popoldanskem času od 11.35 do 15.45.