Projekt Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo ali kratko projekt SKUM teži prav k temu, kar nakazuje njegovo ime: dvig otrokovih sporazumevalnih in drugih kompetenc s pomočjo umetnosti. V projekt niso vključene samo osnovne in srednje šole ter vrtci, ampak tudi umetniki in kulturne ustanove. Tako bodo otroci imeli možnost pobliže spoznati nekatere ustanove (muzeje, gledališča ipd.) in priti v neposreden stik s samim umetnikom, ki nas bo obiskal na šoli in sodeloval v učnem procesu. Projekt se bo izvajal 5 let, torej do leta 2022.

Otroci so v šolskem letu 2017/2018 s pomočjo projekta SKUM večkrat obiskali kulturne ustanove v naši prestolnici. Letos pa nas bodo na šoli prvič obiskali tudi umetniki, prav tako pa bomo obiskovali tudi kulturne ustanove.

 

Bernardka Marinič,

koordinatorica projekta SKUM na OŠ Stročja vas